Ambulantné výkony


KOŽNÉ TESTY

Pri kožných - prick testoch - sú na pokožku predlaktia aplikované kvapky jednotlivých alergénových extraktov alebo natívnych alegénov. Každý z nich je lancetou (plastovou paličkou) vtlačený do povrchovej časti kože. Kožným testom sa vyšetruje I.typ alergickej (hypersenzitívnej) reakcie. Reakcia sa vyhodnotí po 15 - 20 minútach. Pokiaľ pacient na alergén reaguje, dôjde v mieste vpichu k vzniku svrbivého pupenca. Štandardne sa využíva stredoeurópska sada - 20-tich inhalačných alergénov. Vyšetruje sa alergia na peľ stromov, tráv a bylín, plesne, roztoče a srsť zvierat. Ďalej je možné vyšetrovať potravinové alergény aj alergény hmyzieho jedu. Kožné testy je možné vyšetrovať v akomkoľvek vekovom období. U menších detí vyšetrenie vždy závisí od ich spolupráce.

SPIROMETRIA

Spirometria - patrí k základným funkčným vyšetreniam pľúc. Ide o meranie objemu vdychovaného a vydychovaného vzduchu v závislosti na rýchlosti jeho prietoku . Výsledkom spirometrického vyšetrenia je krivka, ktorá znázorňuje funkčnosť a stav pľúc pacienta. Podľa tvaru krivky je možné stanoviť obštrukciu (zúženie) dýchacích ciest a tiež mieru obštrukčnej ventilačnej poruchy pľúc. Patrí k vyšetreniam, ktoré nám pomáhajú diagnostikovať bronchiálnu astmu, následne monitorovať efekt jej liečby. Vyšetrenie je možné realizovať od 4 roku veku, samozrejme vždy v závislosti od spolupráce pacienta. Pred vyšetrením by mal byť pacient 15 minúť v kľude, nemal by 2 hodiny pred vyšetrením jesť, piť ani fajčiť, nemal by mať fyzický výkon. 6 hodín pred vyšetrením by pacient nemal inhalovať záchranný liek - Atrovent, Ventolin alebo Berodual, v prípade nutnosti jeho použitia treba o tom informovať lekára.

Brochodilatačný test - slúži na zistenie reverzibility obštrukčnej ventilačnej poruchy po podaní bronchodilatačnej látky - (Ventolin alebo Atrovent po 4 vdychy). V prípade úplnej reverzibility obštrukcie je možné rozlíšiť bronchiálnu astmu od chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Ďalej je možné vyšetrenie realizovať aj v prípade diagnostickej nejasnosti - ak po podaní bronchodilatačnej látky dochádza k zlepšeniu pľúcnych funkcií minimálnej o 12% ide o zvýšenú bronchiálnu reaktivitu - typickú pre bronchiálnu astmu. Vyšetrenie je možné vykonávať od 4 roku veku. 

FENO

Prístroj NIOX Vero sa používa na meranie frakcie oxidu dusnatého vo vydychovanom vzduchu - FENO. Ide o modernú vyšetrovaciu metódu, ktorá je neinvazívna, jednoducho použiteľná. Pri ustálenom výdychu o konštantnej rýchlosti prístroj zmeria prítomnosť a množstvo vydýchnutého NO. Jeho zvýšená koncentrácia je typická pre alergický - eozinofilný - zápal v dýchacích cestách. Používa sa pri diagnostike bronchiálnej astmy. Jeho zvýšené hodnoty nás tiež informujú o potrebe liečby ochorenia inhalačnými kortikoidmi, veľmi zvýšené hodnoty tiež predikujú možnú akútnu exacerbáciu ochorenia. Naopak jeho pokles hovorí o správnosti liečby astmy. Vyšetrenie je možné realizovať od veku 4 rokov. Je obzvlášť vhodné pre detských pacientov, pre ktorých môže byť spirometria náročná. Pacient by mal byť v kľude, 2 hodiny pred vyšetrením by nemal jesť, piť a fajčiť.