Ambulantné vyšetrenia

Kožné testy

05.01.2021

Pri kožných - prick testoch - sú na pokožku predlaktia aplikované kvapky jednotlivých alergénových extraktov alebo natívnych alegénov. Každý z nich je lancetou (plastovou paličkou) vtlačený do povrchovej časti kože. Kožným testom sa vyšetruje I.typ alergickej (hypersenzitívnej) reakcie. Reakcia sa vyhodnotí po 15 - 20 minútach. Pokiaľ pacient na...

Spirometria

04.01.2021

Spirometria - patrí k základným funkčným vyšetreniam pľúc. Ide o meranie objemu vdychovaného a vydychovaného vzduchu v závislosti na rýchlosti jeho prietoku . Výsledkom spirometrického vyšetrenia je krivka, ktorá znázorňuje funkčnosť a stav pľúc pacienta. Podľa tvaru krivky je možné stanoviť obštrukciu (zúženie) dýchacích ciest a tiež mieru...

Prístroj NIOX Vero sa používa na meranie frakcie oxidu dusnatého vo vydychovanom vzduchu - FENO. Ide o modernú vyšetrovaciu metódu, ktorá je neinvazívna, jednoducho použiteľná. Pri ustálenom výdychu o konštantnej rýchlosti prístroj zmeria prítomnosť a množstvo vydýchnutého NO. Jeho zvýšená koncentrácia je typická pre alergický - eozinofilný - zápal...

Laktózová intolerancia - čiže neznášanlivosť mliečneho cukru je veľmi časté ochorenie vyskytujúce sa v každom veku, pričom sa nejedná o alergické ochorenie. Je spôsobená nedostatočnou funkciou alebo tvorbou enzýmu - LAKTÁZY, ktorý trávi mliečny cukor - laktózu.

V našom tráviacom trakte žije veľké množstvo mikroorganizmov - črevná mikrobiota, ktorej fyziologickou úlohou je udržiavanie zdravej bariéry medzi črevným riečiskom a črevom, podpora trávenia a slizničnej imunity. V tenkom čreve sú to väčšinou gram pozitívne laktobacily, enterokoky a v malej miere anaeróbne baktérie.

- neznášanlivosť fruktózy - ovocného cukru z dôvodu poruchy enzýmu , ktorý štiepi fruktózu v tenkom čreve.