Laktózová intolerancia

Laktózová intolerancia čiže neznášanlivosť mliečneho cukru je veľmi časté ochorenie vyskytujúce sa v každom veku, pričom sa nejedná o alergické ochorenie. Je spôsobená nedostatočnou funkciou alebo tvorbou enzýmu – laktázy. Laktáza - je enzým produkovaný v tenkom čreve, ktorý je zodpovedný za rozklad laktózy na jednoduché cukry, glukózu a galaktózu, ktoré môže organizmus ľahko vstrebávať. Nerozštiepená laktóza prechádza do hrubého čreva, kde je fermentovaná. Táto fermentácia vedie k tvorbe plynu, vrátane vodíka, metánu a oxidu uhličitého.

K prejavom laktózovej intolerancie patria: kyslo zapáchajúce hnačky, kolikovité bolesti brucha, nafukovanie, zvýšená plynatosť; u dojčiat je to celkové neprospievanie, úbytok na hmotnosti. Príznaky sa objavujú 30-120 minút po požití mlieka. Laktózová intolerancia sa vyskytuje v každom veku, je viac typická v dospelosti.

Laktózová intolerancia môže byť prechodná (získaná) alebo trvalá. Prechodná môže nastať pri narušení črevnej mikroflóry po vírusových infekciách, alebo po akútnych a chronických ochoreniach tráviaceho traktu. Trvalá vyžaduje doživotnú diétu.

Vyšetrenie laktózovej intolerancie vodíkovým výdychovým testom pomocou prístroja Gastrolyzer, je bezbolestné, neinvazívne, bezpečné vyšetrenie. Používa sa na diagnostiku laktózovej intolerancie na základe stanovenia koncentrácie vodíka vo vydychovanom vzduchu, ktorý vzniká v dôsledku poruchy absorbcie laktózy v tenkom čreve. Nerozštiepená laktóza sa dostáva do hrubého čreva a podlieha spracovaniu baktériami, pričom sa uvoľní vodík, ktorý sa dostáva cez črevnú stenu do krvného obehu a následne do pľúc. Jeho zvýšené koncentrácie sa môžu zaznamenať vo vydychovanom vzduchu.

Pri samotnom vyšetrení sa na prístroj nasadí jednorazový náustok. Následne sa na prístroji zapne 15-sekundové odpočítavanie na zadržanie dychu. Pacient sa zhlboka nadýchne a zadrží dych. Po zaznení signálu pacient nenásilne vydýchne celý obsah svojich pľúc do náustka, približne počas 3-5 sekúnd. Prístroj odmeria množstvo vodíka vo vydychovanom vzduchu. Po prvom meraní pacient vypije roztok s obsahom laktózy. Následne sa realizujú merania v presne určených časových intervaloch. Namerané hodnoty vodíka vo vydychovanom vzduchu sa uvádzajú do tabuľky. U pacientov s laktózovou intoleranciou obyčajne po 1 hodine začne úroveň vodíka v dychu stúpať. Vzostup v maxime o 20 ppm nad základnú hodnotu sa spravidla považuje za pozitívny výsledok. Vyšetrenie ja závislé na spolupráci pacienta a dôsledne dodržanej diéte pred vyšetrením.

Pred vyšetrením je potrebné dodržať nasledujúce opatrenia:

- 4 týždne pred testom neužívať antibiotiká

- Odstup 4 týždne od realizovanej kolonoskopie

- 2 týždne pred testom neužívať ev. vysadiť probiotiká

- 1 týždeň neužívať laxatíva a lieky ovplyvňujúce konzistenciu stolice, ani výživové doplnky na báze fruktózy a laktózy

- 24 hodín pred testom (pri pacientoch so zápchou a možným spomalením priechodnosti tráviaceho traktu počas 2-3 dní) držať nasledovnú diétu:

Nejesť pomaly stráviteľné jedlá (fazuľu, jedlá obsahujúce prevahu vlákniny), mlieko a mliečne výrobky, obilniny, orechy, ovocie a zeleninu. Nekonzumovať potraviny a nápoje so zvýšeným obsahom fruktózového (kukuričného) sirupu. Počas tohto obdobia sa odporúča jesť ryby a hydinu, ryžu, vajcia, piť vodu.

- 12 hodín nejesť žiadne jedlá, nepiť tekutiny (okrem vody), nekonzumovať alkohol, nežuť ani žuvačky, cukríky. Úplne sa zdržať akejkoľvek konzumácie, okrem čistej vody.

Pacient sa na vyšetrenie dostaví ráno, nalačno. Doma pred vyšetrením si je potrebné umyť zuby, ale najneskôr 2 hodiny pred vyšetrením. 2 hodiny pred vyšetrením už nespať, nefajčiť ani necvičiť.

Ráno pred vyšetrením nebrať žiadne predpísané lieky. Je potrebné ich vziať na vyšetrenie so sebou, užijú sa po vypití roztoku.

Pri zlej spolupráci pacienta, nedostatočnej príprave ako aj pri technicky zle urobenom vyšetrení sa získajú falošne pozitívne/negatívne výsledky. Pokiaľ sa precízne nedodržujú zásady pred vyšetrením, senzitivita a špecificita testu môže klesnúť až pod 60%.

V prípade pozitivity výsledku je pacient poučený o diétnych opatreniach.

Vyšetrenie môžu absolvovať ľudia bez obmedzenia veku, u detí je vyšetrenie možné realizovať od 5-6 roku.

Vyšetrenie nie je hradené z verejného zdravotného poistenia.