Spirometria

Ide o základné funkčné vyšetrenie pľúc, pri ktorom vyšetrujeme dychové parametre. Počas spirometrie sú namerané hodnoty, ktorými zisťujeme funkcie pacientových pľúc. Výsledok umožňuje rýchlo a spoľahlivo odhaliť ochorenie pľúc a dýchacích ciest. Následne nám umožní podať správnu a včasnú liečbu.

Ide o jednoduché, bezpečné, neinvazívne vyšetrenie, ktoré môžu absolvovať ľudia bez obmedzenia veku, u detí je spirometriu možné realizovať od 4-tého roku.

Dôvodom vykonania spirometrického vyšetrenia je:

• vyšetrenie ťažkostí s dýchaním a tým včasné zistenie začínajúcej formy závažných pľúcnych ochorení napr. astma bronchiale, chronická obštrukčná bronchopulmonálna choroba

• vyšetrenie pľúcnych funkcií pred operáciou,

• sledovanie pľúcnych funkcií u ľudí vystavených látkam, ktoré poškodzujú pľúca (azbest)

• sledovanie účinku liečby

Spirometria je vyšetrenie, ktoré sa realizuje pomocou prístroja – spirometra. Pred vyšetrením dostanete na nos štipec a do úst antibakteriálny náustok, ktorým sa dýcha do spirometra. Štipec na nose znemožní dýchanie nosom. Plastový antibakteriálny náustok si vložíte do úst medzi zuby a uchytíte ho perami tak, aby nedochádzalo k úniku vzduchu okolo náustku. Počas vyšetrenia počúvajte pokyny zdravotníckeho pracovníka, ktorý Vám vysvetlí, ako máte dýchať (kľudne, pravidelne, hlboký nádych, výdych a pod.).

Každý nádych a výdych zaznamenáva prístroj do výslednej krivky, ktorú hodnotí lekár, každá odchýlka krivky naznačuje jednotlivé pľúcne ochorenia. Podľa tvaru krivky je možné stanoviť obštrukciu (zúženie) dýchacích ciest a tiež mieru obštrukčnej ventilačnej poruchy pľúc. Test trvá približne 5 - 10 minút. Vyšetrenie ja závislé na spolupráci pacienta.

V deň vyšetrenia sa vyhýbajte zvýšenej fyzickej námahe, vrátane športovania. Nefajčite a necvičte 6 hodín pred vyšetrením.

Oblečte si oblečenie, ktoré nezviera hrudník.

Brochodilatancia – lieky rozširujúce priedušky a sedatíva je potrebné vynechať minimálne 4 hodiny pred vyšetrením.

15 minút pred vyšetrením buďte v kľude.

Vyšetrenie nie je možné vykonať v prípade celkovo zlého zdravotného stavu pacienta s výraznými dýchacími ťažkosťami. U niektorých pacientov s astmou sa vyšetrením môže vyvolať zhoršenie stavu.

Vyšetrenie môže byť doplnené aj o tzv. Bronchodilatačný test, kedy po inhalačnom podaní lieku (Atrovent, Ventolin), ktorý rozširuje priedušky, s odstupom 15-30 minút opakuje meranie pľúcnych parametrov. Slúži predovšetkým na zistenie reverzibility – vratnosti zúženia priedušiek. V prípade úplnej reverzibility obštrukcie je možné rozlíšiť bronchiálnu astmu od chronickej obštrukčnej choroby pľúc.