Fruktózová intolerancia

Fruktózová intolerancia je porucha trávenia ovocného cukru - fruktózy, ktorý sa nachádza v ovocí, niektorých zeleninách a rôznych potravinách a nápojoch. Pri fruktózovej intolerancii dochádza k nedostatku alebo nedostatočnej aktivite enzýmu - fruktozomál-1-fosfát aldolázy v tenkom čreve. Enzým rozkladá fruktózu na jednoduché cukry, ktoré sa môžu vstrebávať. Nespracovaná fruktóza sa následne presúva z tenkého čreva do hrubého, kde dochádza k jej fermentácii črevnými baktériami. Pri fermentácii vznikajú produkty ako vodík, oxid uhličitý, metán, mastné kyseliny, čo sa v priebehu 30-90 minút prejaví u pacienta ako nafukovanie, kŕče, nevoľnosť, hnačka alebo obstipácia.

Vyskytuje sa u 10-15% populácie, častejšie u žien. Tento typ intolerancie je prechodný a vzniká po zápalovom ochorení čreva. Vyšší predpoklad jej vzniku majú pacienti trpiaci ďalšími ochoreniami tráviaceho traktu ako Cronova choroba, syndróm dráždivého čreva, laktózová intolerancia a celiakia.

Vyšetrenie fruktózovej intolerancie vodíkovým výdychovým testom pomocou prístroja Gastrolyzer, je bezbolestné, neinvazívne, bezpečné vyšetrenie. Používa sa na diagnostiku fruktózovej intolerancie na základe stanovenia koncentrácie vodíka vo vydychovanom vzduchu, ktorý vzniká v dôsledku poruchy absorbcie fruktózy v tenkom čreve. Nerozštiepená fruktóza sa dostáva do hrubého čreva a podlieha spracovaniu baktériami, pričom sa uvoľní vodík, ktorý sa dostáva cez črevnú stenu do krvného obehu a následne do pľúc. Jeho zvýšené koncentrácie sa následne môžu zaznamenať vo vydychovanom vzduchu.

Pri samotnom vyšetrení sa na prístroj nasadí jednorazový náustok. Následne sa na prístroji zapne 15-sekundové odpočítavanie na zadržanie dychu. Pacient sa zhlboka nadýchne a zadrží dych. Po zaznení signálu pacient nenásilne vydýchne celý obsah svojich pľúc do náustka, približne počas 3-5 sekúnd. Prístroj odmeria množstvo vodíka vo vydychovanom vzduchu. Po prvom meraní pacient vypije roztok s obsahom fruktózy. Následne sa realizujú merania v presne určených časových intervaloch. Namerané hodnoty vodíka vo vydychovanom vzduchu sa uvádzajú do tabuľky. Vyšetrenie trvá cca. 120 minút. U pacientov s fruktózovou intoleranciou obyčajne po 1 hodine začne úroveň vodíka v dychu stúpať. Vzostup v maxime o 20 ppm nad základnú hodnotu sa spravidla považuje za pozitívny výsledok. Vyšetrenie ja závislé na spolupráci pacienta a dôsledne dodržanej diéte pred vyšetrením.

Pred vyšetrením je potrebné dodržať nasledujúce opatrenia:

- 4 týždne pred testom neužívať antibiotiká

- Odstup 4 týždne od realizovanej kolonoskopie

- 2 týždne pred testom neužívať ev. vysadiť probiotiká

- 1 týždeň neužívať laxatíva a lieky ovplyvňujúce konzistenciu stolice, ani výživové doplnky na báze fruktózy a laktózy

- 24 hodín pred testom (pri pacientoch so zápchou a možným spomalením priechodnosti tráviaceho traktu počas 2-3 dní) držať nasledovnú diétu:

Nejesť pomaly stráviteľné jedlá (fazuľu, jedlá obsahujúce prevahu vlákniny), mlieko a mliečne výrobky, obilniny, orechy, ovocie a zeleninu. Nekonzumovať potraviny a nápoje so zvýšeným obsahom fruktózového (kukuričného) sirupu. Počas tohto obdobia sa odporúča jesť ryby a hydinu, ryžu, vajcia, piť vodu.

- 12 hodín nejesť žiadne jedlá, nepiť tekutiny (okrem vody), nekonzumovať alkohol, nežuť ani žuvačky, cukríky. Úplne sa zdržať akejkoľvek konzumácie, okrem čistej vody.

Pacient sa na vyšetrenie dostaví ráno, nalačno. Doma pred vyšetrením si je potrebné umyť zuby, ale najneskôr 2 hodiny pred vyšetrením. 2 hodiny pred vyšetrením už nespať, nefajčiť ani necvičiť.

Ráno pred vyšetrením nebrať žiadne predpísané lieky. Je potrebné ich vziať na vyšetrenie so sebou, užijú sa po vypití roztoku.

Test sa nevykonáva u pacientov s potvrdenou hereditárnou fruktózovou intoleranciou.

Pri zlej spolupráci pacienta, nedostatočnej príprave ako aj pri technicky zle urobenom vyšetrení sa získajú falošne pozitívne/negatívne výsledky. Pokiaľ sa precízne nedodržujú zásady pred vyšetrením, senzitivita a špecificita testu môže klesnúť až pod 60%.

V prípade pozitivity výsledku je pacient poučený o diétnych opatreniach.

Vyšetrenie môžu absolvovať ľudia bez obmedzenia veku, u detí je vyšetrenie možné realizovať od 5-6 roku.

Vyšetrenie nie je hradené z verejného zdravotného poistenia.