Kožné testy

Kožné (prick) testy patria medzi základné vyšetrovacie metódy v alergológii, ktoré spolu s anamnézou, klinickým vyšetrením pacienta, laboratórnymi a ďalšími pomocnými vyšetreniami vedú k stanoveniu diagnózy a liečby.

Testy sa vykonávajú pri podozrení na alergické ochorenie dýchacích ciest, oka, na dôkaz potravinovej a liekovej alergie, a na diagnostiku alergie po poštípaní hmyzom.

Kožný test je v podstate miestny test, keď do kože alebo na jej povrch podáme pravdepodobný alergén (látku, ktorá môže vyvolať nežiadúcu reakciu u alergických osôb) a čakáme, či dôjde v mieste podania k alergickej reakcii. Kožné testy na používajú na stanovenie alergickej (hypersenzitívnej) reakcie I.typu.

Pred samotnou realizáciou testu sa očistí a odmastí koža na predlaktí, vo výnimočných prípadoch na chrbte, a na takúto čistú pokožku sú aplikované kvapky jednotlivých alergénových extraktov alebo natívnych alergénov. Súčasťou testov je použitie pozitívnej kontroly (vpichnutie histamínu) a negatívnej kontroly (vpichnutie fyziologického roztoku). Potom sa každá kvapka prepichne tenučkou lancetou (sterilná ihla určená na vpich so špeciálnym hrotom), čim je každý alergén vtlačený do povrchovej časti kože. Reakcia sa vyhodnotí po 15 - 20 minútach. Pokiaľ pacient na alergén reaguje, dôjde v mieste vpichu k vzniku svrbivého pupenca. Reakcie na jednotlivé alergény sa porovnávajú s pozitívnou a negatívnou kontrolou. Štandardne sa využíva stredoeurópska sada 20-tich inhalačných alergénov. Vyšetruje sa alergia na peľ stromov, tráv a bylín, plesne, roztoče a srsť zvierat. Ďalej je možné vyšetrovať potravinové alergény aj alergény hmyzieho jedu. Kožné testy je možné vyšetrovať v akomkoľvek vekovom období. U menších detí vyšetrenie vždy závisí od ich spolupráce.

Pred realizáciou nie je potrený špeciálny režim. Testy nie je potrebné robiť na lačno, ani prerušiť liečbu chronických ochorení.


Dôležité:

• informujte lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate,

• v prípade, ak užívate antihistaminiká (lieky na alergiu) napr. Zyrtec, Alerid, Zodac a pod. je potrebné túto liečbu prerušiť 7-10 dní pred testovaním

• v prípade, ak užívate lokálne masti na ekzém, je potrebné 10 dní pred testovaním, aby ste kožu na predlaktí týmito masťami neošetrovali

Pred vyšetrením oznámte výskyt alergií, vrátane alergie na lieky.

Kožné testy nie je možné vykonať v nasledujúcich prípadoch:

• je známa celková reakcia po teste v minulosti

• je prítomná aktivita alergického ochorenia (klinické prejavy)

• prebiehajúci akútny zápal v tele, horúčka, či celkovo ťažký zdravotný stav

• akékoľvek chronické ochorenie, ktoré nie je stabilizované (napr. cukrovka, vysoký tlak krvi a pod.)

• tehotenstvo

• nespolupráca pacienta, závažné psychické problémy

• užívanie niektorých liekov, napr. pri chemoterapii