Cenník

Služby nad rámec zdravotného poistenia

50 €

Imunoalergologické vyšetrenie - samoplatca

50 €

Vyšetrenie laktózovej intolerancie (zľavy sú uvedené pri žiadosti o vyšetrenie)

30 €

Vyšetrenie SIBO (zľavy sú uvedené pri žiadosti o vyšetrenie)

30 €

Fruktózotolerančný test (zľavy sú uvedené pri žiadosti o vyšetrenie)

30 €

Kontrolné vyšetrenie - samoplatca

25 €

Kožný prick test nad rámec hradenia zdravotnej poisťovne - 1ks

2,50 €

Kožný prick test - samoplatca

2,50 €

Testovacie sérum nehradené zdravotnou poisťovňou - 1 alergén

1 €

Spirometrické vyšetrenie - samoplatca

15 €

Vyšetrenie výdychového oxidu dusnatého (prístrojom Niox Vero)

25 €

Antibakteriálny filter na spirometer

3 €

Opätovné vystavenie receptu pri strate alebo skončení platnosti

3 €

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na nemedicínske účely

15 €

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na nemedicínske účely v deň vyžiadania

30 €

Vypísanie tlačiva pre úradné účely

25 €

Vypísanie tlačiva pre komerčnú poisťovňu

35 €

Poskytnutie tlačiva pacientovi (priepustka, ...)

1 €

Kopírovanie lekárskych alebo zdravotných dokumentov - 1 strana

1 €

Poplatok za platbu kartou

1 €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na účely poskytovania zdravotnej starostlivosti

2 €

Výpis zo zdravotnej dokumentácie na iný účel

10 €

Absencia pacienta na dohodnutom termíne prvého vyšetrenia (bez oznámenia min. 24 hodín vopred) - zmluvná pokuta

50 €

Absencia pacienta na dohodnutom termíne kontrolného vyšetrenia (bez oznámenia min. 24 hodín vopred) - zmluvná pokuta

25 €

Absencia pacienta na dohodnutom termíne hyposenzibilizácie (bez oznámenia min. 24 hodín vopred) - zmluvná pokuta

10 €

Administratívny poplatok (vrátenie platby, zmeny v rezervačnom systéme, iné administratívne úkony na žiadosť pacienta)

10 €

Platný od 18.04.2022