Cenník výkonov na priamu platbu pacienta

              Služby nad rámec zdravotného poistenia na žiadosť pacienta - ročný poplatok                 40 €                          Zľavy: obyvatelia okresu Bytča 70% (12€), obyvatelia Žilinského kraja 50% (20€)

                                 - žiadanka na vystavenie receptu prostredníctvom tohto webu;

                                - kontaktovanie pacienta so skorším termínom v prípade uvoľnenia alebo zrušenia                                                    termínu iným pacientom;

                                - garancia po sebe nasledujúcich termínov v prípade rodiny

                            - prispôsobenie termínu požiadavkám pacienta (ak je to možné)

                            - elektronická komunikácia prostredníctvom emailu uvedeného v žiadosti

               O služby je možné požiadať pri osobnej návšteve ambulancie, pri elektronickej žiadanke termín                   alebo na tejto stránke.

Imunoalergologické vyšetrenie - samoplatca

50 €

Vyšetrenie laktózovej intolerancie

33 €

Vyšetrenie SIBO

33 €

Kontrolné vyšetrenie - samoplatca

25 €

Kožný prick test nad rámec hradenia zdravotnej poisťovne - 1ks

3 €

Kožný prick test - samoplatca

3 €

Testovacie sérum nehradené zdravotnou poisťovňou - 1 alergén

1 €

Spirometrické vyšetrenie - samoplatca

15 €

Vyšetrenie výdychového oxidu dusnatého (prístrojom Niox Vero)

25 €

Jednorázový antibakteriálny filter na spirometer

3 €

Opätovné vystavenie receptu pri strate alebo skončení platnosti

3 €

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na nemedicínske účely

15 €

Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na nemedicínske účely v deň vyžiadania

30 €

Vypísanie tlačiva pre úradné účely

25 €

Vypísanie tlačiva pre komerčnú poisťovňu

35 €

Poskytnutie tlačiva pacientovi (priepustka, ...)

1 €

Kopírovanie lekárskych alebo zdravotných dokumentov - 1 strana

1 €

Poplatok za platbu kartou

1 €

Absencia pacienta na dohodnutom termíne prvého vyšetrenia (bez oznámenia min. 24 hodín vopred) - poplatok pri ďalšej návšteve

50 €

Absencia pacienta na dohodnutom termíne kontrolného vyšetrenia (bez oznámenia min. 24 hodín vopred) - poplatok pri ďalšej návšteve

25 €

Bankové operácie - manipulačný poplatok (storno, vrátenie platby, iné)

4 €

Platný od 08.04.2021