FENO (vyšetrenie alergickej bronchiálnej astmy)

Analýza oxidu dusnatého (NO) vo vydychovanom vzduchu, je veľmi citlivá metóda na stanovenie zápalu v dýchacích cestách. Jeho zásluhou sa podstatne zrýchlila diagnostika bronchiálnej astmy. Prístroj vie určiť z výdychu prítomnosť a množstvo oxidu dusnatého, ktorý pľúca zdravého človeka vylučujú len v minimálnom množstve. Pri eozinofilnom zápale tvorba oxidu dusnatého stúpa, pričom pôvod má v zápalom zmenených epiteliálnych bunkách dýchacích ciest. Hodnotíme ním aktivitu zápalového procesu dýchacích ciest.

Hodnoty oxidu dusnatého veľmi rýchlo reagujú na liečbu alebo zhoršenie ochorenia. Je to unikátna, jednoduchá, pre pacienta nebolestivá, časovo nenáročná metóda, pričom výsledok je ihneď k dispozícii a podľa neho sa upravuje liečba. Ide o veľmi citlivý ukazovateľ, najmä pokiaľ ide o stanovenie aktivity zápalu dýchacích ciest pri bronchiálnej astme. Vyšetrenie väčšinou zvládnu deti od veku 4 rokov, vhodný je tréning v domácom prostredí – 6 sekundový kontinuálny výdych.

Vyšetrenie výdychového oxidu dusnatého pomáha:

- pri diagnostike bronchiálnej astmy spolu s ostatnými diagnostickými metodikami ako spirometria

- merania FENO pomáhajú identifikovať fenotypy astmy a tým prispievajú k personalizovanej liečbe

- pri monitoringu efektu liečby: sledovanie účinnosti liečby, možnosť určenia najnižšej účinnej dávky inhalačných kortikosteroidov, ktorá dostatočne kontroluje alergický zápal v dýchacích cestách

- umožňuje predvídať akútne zhoršenie prieduškovej astmy ešte pred objavením sa klinických symptómov.

Vyšetrenie výdychového oxidu dusnatého je vyšetrenie pomocou prístroja – NIOX VERO. Pacient drží prístroj svojimi rukami a maximálne vydýchne mimo prístroj. Cez špeciálny náustok s filtrom sa maximálne nadýchne z prístroja, krátko zadrží dych a stredným úsilím vydychuje do prístroja v trvaní 6 až 12 sekúnd. Správnu silu výdychu pacient vidí na obrazovke prístroja a je aj zvukovo kontrolovaný. Výsledok vyšetrenia je do 2 minút. Vyšetrenie ja závislé na spolupráci pacienta.

V deň vyšetrenia sa vyhýbajte zvýšenej fyzickej námahe, vrátane športovania. 2 hodiny pred vyšetrením nejedzte, nepite a nefajčite. 15 minút pred vyšetrením buďte v kľude. Informujte lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate. Lieky, vrátane inhalačných, užite podľa odporučenia lekára (bronchodilatancia a sedatíva vynechať minimálne 4 hodiny pred vyšetrením).

Vyšetrenie nie je hradené z verejného zdravotného poistenia.