SIBO - syndróm bakteriálneho prerastania tenkého čreva

SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth) - bakteriálne prerastanie v tenkom čreve označuje stav, kedy sa zloženie a počet baktérií v tenkom čreve podobá na črevnú mikrobiotu hrubého čreva, čo vedie k poškodzovaniu jeho sliznice. Za fyziologického stavu sa v tenkom čreve nachádza do 10² až 105 baktérií na 1 ml črevného obsahu. Pri SIBO dochádza k porušeniu tejto rovnováhy a baktérie sa v tenkom čreve nadmerne množia. Baktérie môžu fermentovať potravu, čo vedie k tvorbe plynu (vrátane vodíka a metánu).

Klinickými príznakmi tohto bakteriálneho prerastania sú bolesti brucha, črevný dyskomfort, nafukovanie, hnačky, objemné stolice, ale aj deficiencia niektorých vitamínov a malabsorbcia cukrov. Môžeme sa stretnúť s prejavmi malabsorbčného syndrómu, prejavmi karencie vitamínov, ale aj s kožnými prejavmi ako napr. rosacea.

Vysoké riziko vzniku SIBO je u pacientov s chronickým ochorením pankreasu a pečene, starších ľudí, ktorí majú zníženú tvorbu žalúdočnej kyseliny a u ľudí, ktorí užívajú lieky na zníženie jej tvorby (PPI). SIBO môže byť prítomné aj u 50% pacientov s celiakiou a 30-80% pacientov so syndrómom dráždivého čreva.

Vyšetrenie SIBO vodíkovým výdychovým testom pomocou prístroja Gastrolyzer, je bezbolestné, neinvazívne, bezpečné vyšetrenie. Diagnóza SIBO sa stanoví na základe koncentrácie vodíka vo vydychovanom vzduchu. Laktulóza, používaná pri diagnostike, je syntetický disacharid zložený z fruktózy a galaktózy. Nie je resorbovaná sliznicou čreva a preto je vždy fermentovaná baktériami. Po jej fermentácii baktériami v tenkom čreve sa uvoľňuje vodík, ktorý sa dostáva cez črevnú stenu do krvného obehu a následne do pľúc. Jeho zvýšené koncentrácie sa následne môžu zaznamenať vo vydychovanom vzduchu.

Pri samotnom vyšetrení sa na prístroj nasadí jednorazový náustok. Následne sa na prístroji zapne 15-sekundové odpočítavanie na zadržanie dychu. Pacient sa zhlboka nadýchne a zadrží dych. Po zaznení signálu pacient nenásilne vydýchne celý obsah svojich pľúc do náustka, približne počas 3-5 sekúnd. Prístroj odmeria množstvo vodíka vo vydychovanom vzduchu. Po prvom meraní pacient vypije roztok s obsahom laktulózy. Následne sa realizujú merania v presne určených časových intervaloch. Namerané hodnoty vodíka vo vydychovanom vzduchu sa uvádzajú do tabuľky. Vyšetrenie trvá cca. 180 minút.

Za pozitívny výsledok testu sa považuje vzostup vydychovaného vodíka nad východiskovú hodnotu o 10 ppm vodíka za 60 minút alebo 20 ppm vodíka za 90 minút.

Vyšetrenie ja závislé na spolupráci pacienta a dôsledne dodržanej diéte pred vyšetrením.

Pred vyšetrením je potrebné dodržať nasledujúce opatrenia:

- 4 týždne pred testom neužívať antibiotiká

- Odstup 4 týždne od realizovanej kolonoskopie

- 2 týždne pred testom neužívať ev. vysadiť probiotiká

- 1 týždeň neužívať laxatíva a lieky ovplyvňujúce konzistenciu stolice, ani výživové doplnky na báze fruktózy a laktózy

- 24 hodín pred testom (pri pacientoch so zápchou a možným spomalením priechodnosti tráviaceho traktu počas 2-3 dní) držať nasledovnú diétu:

Nejesť pomaly stráviteľné jedlá (fazuľu, jedlá obsahujúce prevahu vlákniny), mlieko a mliečne výrobky, obilniny, orechy, ovocie a zeleninu. Nekonzumovať potraviny a nápoje so zvýšeným obsahom fruktózového (kukuričného) sirupu. Počas tohto obdobia sa odporúča jesť ryby a hydinu, ryžu, vajcia, piť vodu.

- 12 hodín nejesť žiadne jedlá, nepiť tekutiny (okrem vody), nekonzumovať alkohol, nežuť ani žuvačky, cukríky. Úplne sa zdržať akejkoľvek konzumácie, okrem čistej vody.

Pacient sa na vyšetrenie dostaví ráno, nalačno. Doma pred vyšetrením si je potrebné umyť zuby, ale najneskôr 2 hodiny pred vyšetrením. 2 hodiny pred vyšetrením už nespať, nefajčiť ani necvičiť.

Ráno pred vyšetrením nebrať žiadne predpísané lieky. Je potrebné ich vziať na vyšetrenie so sebou, užijú sa po vypití roztoku.

Pri zlej spolupráci pacienta, nedostatočnej príprave ako aj pri technicky zle urobenom vyšetrení sa získajú falošne pozitívne/negatívne výsledky. Pokiaľ sa precízne nedodržujú zásady pred vyšetrením, senzitivita a špecificita testu môže klesnúť až pod 60%.

V prípade pozitivity výsledku je pacient poučený o diétnych opatreniach.

Vyšetrenie môžu absolvovať ľudia bez obmedzenia veku, u detí je vyšetrenie možné realizovať od 5-6 roku.

Vyšetrenie nie je hradené z verejného zdravotného poistenia.