Otázky a Odpovede

1. Prijímate nových pacientov?

Áno, nových pacientov prijímame priebežne. Prosím vypíšte si žiadosť o termín a Vaša žiadosť bude posúdená v reálnom čase. Sú obdobia, kedy nových pacientov prijímame a sú obdobia, kedy je prijímanie nových pacientov pozastavené z dôvodu vysokej pracovnej vyťaženosti. 

2. Chcel by som termín vyšetrenia čo najskôr.

Po odoslaní žiadosti o termín Vám bude rezervačným systémom pridelený prvý voľný termín vyšetrenia. Ten potvrďte do 48 hodín. Dávame Vám do pozornosti nadštandardnú službu Premium (viac info v sekcii nadštandardné služby a v cenníku). Napíšte nám email, že o tieto služby máte záujem, pošleme Vám zálohovú faktúru a po jej uhradení Vás budeme v zmysle tejto nadštandardnej služby kontaktovať so skorším termínom (pokiaľ sa takýto termín uvoľní). Urobte si prípravu na vyšetrenie podľa pokynov v emaily, aby ste na prípadný skorší termín boli pripravený.  

3. Môžem sa objednať osobne alebo telefonicky?

Nie, objednávanie prebieha IBA elektronicky, prostredníctvom formulára na našej webovej stránke.

4. Od akého veku prijímate deti na vyšetrenie?

Deti prijímame od veku šiestich rokov.

5. Žiadosť o termín mi nejde odoslať, nedá sa napísať výsledok 5+6.

V tomto prípade aktuálne neprijímame žiadosti o termín z dôvodu plnej obsadenosti termínov. Skúste odoslať žiadosť neskôr.

6. Email s prideleným termínom mi neprišiel.

Skontrolujte si všetky priečinky Vášho emailového klienta (reklamy, siete, automatické, spam,...), príp. si skontrolujte nastavenia, môžete mať aktívne zlučovanie emailov. V prípade, že Vám nebolo doručené ani potvrdenie Vašej žiadosti o termín, uviedli ste chybný email.

7. Prišiel mi email o zrušení termínu.

Pridelený termín ste v stanovenej lehote (48 hodín) nepotvrdili a bol zrušený automaticky. Novú žiadosť o termín si môžete vypísať o 30 dní po zrušení pôvodného termínu. 

8. Vypísal som žiadosť o pridelenie termínu na Vašom webe, ale termín mi nebol pridelený.

Dôvodov môže byť viacero:

  • chybne vypísaná žiadosť (email, nepravdivé informácie, neodhlásenie od predchádzajúceho alergológa, ...)
  • nedodržanie lehoty kontrolného vyšetrenia v stanovenej lehote a aktuálne vysoká pracovná vyťaženosť ambulancie

          (Príklad: v zdravotnej dokumentácii uvedená kontrola o 3 mesiace a žiadosť o termín príde po roku ...)

  • V prípade prvovyšetrení môže byť dôvodom aktuálne vysoká pracovná vyťaženosť a žiadosť nemusí byť akceptovaná. Skúste poslať žiadosť neskôr.

9. Pridelený termín mi nevyhovuje, chcem požiadať o zmenu termínu.

Požiadajte o zmenu v rezervačnom systéme cez kontaktný formulár na našej webovej stránke v sekcii eSlužby (v poznámke popíšte čo najviac podrobností)  a bude Vám ponúknutý iný neskorší termín. Táto žiadosť je spoplatnená v zmysle cenníka. 

10. Bol mi robený odber, ako sa dostanem k výsledkom?

Po zhodnotení výsledkov lekárom Vám bude doručený email, že výsledky máte k dispozícii. Výsledky si následne môžete vyzdvihnúť osobne na ambulancii do 7 dní v pracovných dňoch medzi 8-12 hod. ALEBO môžete požiadať o emailové zaslanie cez formulár v sekcii eSlužby (uvedená služba je spoplatnená v zmysle cenníka). 

11. Chcem si dať predpísať recept.

O recept môžete požiadať osobne v pracovných dňoch medzi 8-12 hod., telefonicky alebo si vypíšte elektronickú žiadosť na našom webe v sekcii eSlužby (uvedená služba je spoplatnená v zmysle cenníka).

12. V emaily s termínom je uvedené "cestou odosielajúceho lekára zrealizujte základnú prípravu na odborné vyšetrenie". Čo sa tým myslí?

Odosielajúci lekár - odvodný lekár, pediater, príp. iný špecialista, ktorý Vám dá výmenný lístok do našej ambulancie.

Pod prípravou sa myslia základné odbery:

- krvný obraz + diferenciálny leukogram

- imunoglobulíny - všetky triedy

- v prípade chronickej nádchy výtery z hrdla a nosa

-  v prípade detí do 10.rokov posúdenie nosných mandlí cestou ORL lekára

13. Aké staré môžu byť odbery, ktoré vyžadujete pred vyšetrením?

Postačujúce sú odbery vykonané do 6 mesiacov pred vyšetrením.

14. Chceli by sme mať spoločný termín vyšetrenia v rovnaký deň.

Vypíšte si žiadosť o zmenu v rezervačnom systéme na našom webe v sekcii eSlužby (uvedená služba je spoplatnená v zmysle cenníka) a do poznámky uveďte podrobnosti.

15. Je možné si u Vás uhradiť prednostné vyšetrenie?

Nie, túto službu neponúkame. 

16. Požiadal som si emailom o nadštandardnú službu Premium, ale zálohová faktúra mi nebola doručená.

Vaša žiadosť nebola zo strany ambulancie akceptovaná. 

17. Odmietli ste mi žiadosť o nadštandardné služby, ale poslal som Vám žiadosť znova aj s platbou. Neprišiel mi ani termín vyšetrenia a ani sa mi nevrátila platba.

Pri opätovnej žiadosti budú finančné prostriedky vrátené iba na základe žiadosti s uvedením osobného účtu a v zmysle aktuálneho cenníka ambulancie.

18. Ako si môžem uhradiť nadštandardné služby?

Pošlite nám email so žiadosťou a osobnými údajmi a bude Vám zaslaná zálohová faktúra. Osobne v ambulancii to nie je možné.

19. Ako zistím či dnes pracujete?

Ak sa rozhodnete navštíviť našu ambulanciu bez ohlásenia, prítomnosť si môžete overiť na stránke VÚC Žilinského kraja.

20. Kedy mám poslať žiadosť o termín v prípade kontrolného vyšetrenia?

Odporúčame si žiadosť o termín poslať minimálne 3 mesiace pred plánovaným kontrolným vyšetrením.

21. Bol/a som chorý/á, kedy môžem prísť na vyšetrenie?

Na vyšetrenie sa prosím dostavte minimálne 14 dní od vyliečenia (v prípade covidu minimálne 14 dní po skončení karantény). Ak máte termín vyšetrenia v kratšej dobe, požiadajte o zmenu termínu.

22. Odosielajúci lekár mi odmieta urobiť prípravu na vyšetrenie.

Na vyšetrenie sa dostavte bez prípravy.

23. Prechádzam k Vám od iného alergológa. Musím priniesť opäť výmenný lístok?

Áno, pre nás ste nový pacient. Bez výmenného lístka NEBUDETE vyšetrený.

24. Ako sa mám objednať na plánovaný kontrolný odber krvi?

Kontaktujte ambulanciu telefonicky v čase na to určenom.

         Otázky a odpovede priebežne dopĺňame.

Kontakt na ambulanciu: +421 940 222 073, prosím použite iba ak ste odpoveď na svoju otázku nenašli v predchádzajúcich odpovediach, ďakujeme za pochopenie. 

Telefonický čas na kontaktovanie ambulancie:

Pondelok - štvrtok 07:30 - 08:00, 14:00 - 14:30 hod.

Piatok 07:30 - 08:00 hod.