Otázky a Odpovede

1. Prijímate nových pacientov?

Áno, nových pacientov prijímame priebežne. Prosím vypíšte si žiadosť o termín a Vaša žiadosť bude posúdená v reálnom čase. Sú obdobia, kedy nových pacientov prijímame a sú obdobia, kedy je prijímanie nových pacientov pozastavené z dôvodu vysokej pracovnej vyťaženosti. 

2. Chcel by som termín vyšetrenia čo najskôr.

Spolu so žiadosťou o termín si požiadajte o nadštandardnú službu Premium. Rezervačným systémom Vám bude pridelený prvý voľný termín vyšetrenia, ten potvrďte podľa pokynov a urobte si prípravu na vyšetrenie podľa pokynov v potvrdzujúcom emaily. Následne Vás budeme telefonicky kontaktovať s uvoľneným termínom, ktorý iný pacient zrušil (choroba, covid, karanténa,... - aktuálne sa tak deje veľmi často). 

Ak už termín vyšetrenia máte pridelený (bez nadštandardnej služby Premium), môžete o túto službu požiadať na našom webe.

3. Môžem sa objednať osobne alebo telefonicky?

Nie, objednávanie prebieha IBA elektronicky, prostredníctvom formulára na našej webovej stránke.

4. Žiadosť o termín mi nejde odoslať, nedá sa napísať výsledok 5+6.

V tomto prípade aktuálne neprijímame žiadosti o termín z dôvodu plnej obsadenosti termínov. Skúste odoslať žiadosť neskôr.

5. Email s prideleným termínom mi neprišiel.

Skontrolujte si všetky priečinky Vášho emailového klienta (reklamy, siete, automatické, spam,...), príp. si skontrolujte nastavenia, môžete mať aktívne zlučovanie emailov. V prípade, že Vám nebolo doručené ani potvrdenie Vašej žiadosti o termín, uviedli ste chybný email.

6. Prišiel mi email o zrušení termínu.

Pridelený termín ste v stanovenej lehote (48 hodín) nepotvrdili a bol zrušený automaticky. Novú žiadosť o termín si môžete vypísať o 30 dní po zrušení pôvodného termínu. 

7. Vypísal som žiadosť o pridelenie termínu na Vašom webe, ale termín mi nebol pridelený.

Dôvodov môže byť viacero:

  • chybne vypísaná žiadosť (email, nepravdivé informácie, neodhlásenie od predchádzajúceho alergológa, ...)
  • nedodržanie lehoty kontrolného vyšetrenia v stanovenej lehote a aktuálne vysoká pracovná vyťaženosť ambulancie

          (Príklad: v zdravotnej dokumentácii uvedená kontrola o 3 mesiace a žiadosť o termín príde po roku ...)

  • V prípade prvovyšetrení môže byť dôvodom aktuálne vysoká pracovná vyťaženosť a žiadosť nemusí byť akceptovaná. Skúste poslať žiadosť neskôr.

8. Pridelený termín mi nevyhovuje, chcem požiadať o zmenu termínu.

Požiadajte o zmenu v rezervačnom systéme cez kontaktný formulár v sekcii eSlužby na našej webovej stránke a bude Vám ponúknutý iný termín. Táto žiadosť je spoplatnená v zmysle cenníka. 

9. Bol mi robený odber, ako sa dostanem k výsledkom?

Výsledky si vyzdvihnite osobne na ambulancii alebo požiadajte o emailové zaslanie výsledkov (uvedená služba je spoplatnená v zmysle cenníka). Výsledky odberov vydávame pacientom osobne v pracovných dňoch medzi 9-12 hod.

10. Chcem si dať predpísať recept.

O recept môžete požiadať osobne v pracovných dňoch medzi 9-12 hod. alebo si vypíšte elektronickú žiadosť na našom webe (uvedená služba je spoplatnená v zmysle cenníka).

11. Aké staré môžu byť odbery, ktoré vyžadujete pred vyšetrením?

Postačujúce sú odbery vykonané do 6 mesiacov pred vyšetrením.

12. Chceli by sme mať spoločný termín vyšetrenia v rovnaký deň.

Vypíšte si žiadosť o zmenu v rezervačnom systéme na našom webe (uvedená služba je spoplatnená v zmysle cenníka) a do poznámky uveďte podrobnosti.

13. Je možné si u Vás uhradiť prednostné vyšetrenie?

Nie, túto službu neponúkame. 

14. Požiadal som si o nadštandardné služby, ale finančné prostriedky sa mi vrátili na účet.

Vaša žiadosť nebola zo strany poskytovateľa akceptovaná. 

15. Odmietli ste mi žiadosť o nadštandardné služby, ale poslal som Vám žiadosť znova aj s platbou. Neprišiel mi ani termín vyšetrenia a ani sa mi nevrátila platba.

Pri opätovnej žiadosti budú finančné prostriedky vrátené iba na základe žiadosti s uvedením osobného účtu a v zmysle aktuálneho cenníka ambulancie.

16. Ako si môžem uhradiť nadštandardné služby?

Platobnou kartou prostredníctvom zabezpečeného platobného portálu na našom webe alebo nám pošlite email so žiadosťou a osobnými údajmi a bude Vám zaslaná zálohová faktúra. Osobne v ambulancii to nie je možné.

17. Ako zistím či dnes pracujete?

Ak sa rozhodnete navštíviť našu ambulanciu bez ohlásenia, prítomnosť si môžete overiť na stránke VÚC Žilinského kraja.

18. Od akého veku prijímate deti na vyšetrenie?

Deti prijímame od veku šiestich rokov.

19. Kedy mám poslať žiadosť o termín v prípade kontrolného vyšetrenia?

Odporúčame si žiadosť o termín poslať minimálne 3 mesiace pred plánovaným kontrolným vyšetrením.

20. Bol/a som chorý/á, kedy môžem prísť na vyšetrenie?

Na vyšetrenie sa prosím dostavte minimálne 14 dní od vyliečenia (v prípade covidu minimálne 14 dní po skončení karantény). Ak máte termín vyšetrenia v kratšej dobe, požiadajte o zmenu termínu.

         Otázky a odpovede priebežne dopĺňame.

Kontakt na ambulanciu: +421 940 222 073, prosím použite iba ak ste odpoveď na svoju otázku nenašli v predchádzajúcich odpovediach, ďakujeme za pochopenie. 

Telefonický čas na kontaktovanie ambulancie:

Pondelok - štvrtok 07:30 - 08:00, 14:00 - 14:30 hod.

Piatok 07:30 - 08:00 hod.