Špecifická alergénová imunoterapia

Špecifická alergénová imunoterapia (SAIT) je terapeutický postup, ktorý sa používa na liečbu alergických ochorení, ako sú alergická nádcha, alergický zápal očí, alergická astma a alergické kožné ochorenie. Je to jedinečná liečebná metóda, ktorá môže ovplyvniť samotnú príčinu alergickej reakcie, nie iba symptómy ochorenia. Ide o jedinú príčinnú liečbu alergických ochorení.

SAIT sa zameriava na identifikáciu špecifického alergénu, na ktorý je pacient citlivý – napríklad peľ tráv, stromov, roztoče. Potom sa malé množstvo farmakologicky pripraveného konkrétneho alergénu aplikuje do organizmu, čím dochádza k postupnej tolerancii alergénu organizmom. Proces sa nazýva desenzibilizácia alebo hyposenzibilizácia a väčšinou trvá niekoľko rokov.

SAIT vedie k zníženiu závažnosti a frekvencie symptómov alergie. Redukujú sa očné, nosné prejavy, zlepšuje sa dýchanie. Dochádza k zníženiu spotreby užívania symptomatických liekov na alergiu, ako sú antihistaminiká, nosové spreje, očné kvapky a inhalačné kortikosteroidy. SAIT sa zároveň ukázala ako efektívna v prevencii k vzniku nových alergií a progresie alergických ochorení. Napríklad u pacientov s alergickou nádchou sa preukázala schopnosť predchádzať vzniku astmy. Účinky pretrvávajú aj po skončení liečby, lebo SAIT ovplyvňuje imunitný systém a môže vyvolávať trvalé zmeny v imunitnej odpovedi organizmu na alergény.

SAIT patrí zároveň k personalizovanej liečbe, lebo je individuálna a prispôsobená potrebám každého pacienta. Lekár vyhodnotí alergickú anamnézu pacienta, vykoná alergologické testy na identifikáciou konkrétnych alergénov, ktoré spôsobujú alergické reakcie u pacienta, a na základe týchto výsledkov sa navrhne personalizovaný plán liečby.

V praxi sa SAIT realizuje dvoma spôsobmi – formou injekčného podania pod kožu alebo podávaním alergénu pod jazyk formou kvapiek alebo tabliet.

A: Pri podávaní pod jazyk, v závislosti od typu vakcíny prebieha podávanie:

· v dvoch fázach

1. úvodná fáza spočíva v podávaní postupne zvyšujúcich sa dávok alergénu

2. udržiavacia fáza spočíva v pravidelnom dlhodobom užívaní predpísanej dávky alergénu v období niekoľkých rokov (napr. Staloral, Oralair, Actair)

b) od začiatku liečby podávane rovnakú dávku alergénu (napr. Acarizax, Grazax, Itulazax)

Po úvodnom zaučení pri návšteve lekára a prvom podaní, sa liek aplikuje v domácom prostredí. Vakcína sa v oboch prípadoch podáva každý deň 1x za 24 hodín. Trvanie liečby je 3-5 rokov v závislosti od typu vybranej vakcíny. V prípade peľových alergénov je začiatok aplikácie vakcíny vždy minimálne 4 mesiace pred očakávaným nástupom sezóny. Celoročné alergény je možné začať podávať v priebehu celého roka. Niektoré vakcíny sa podávajú v priebehu roka - 6 mesiacov, iné sa podávajú celoročne.

B: Pri podávaní vakcíny subkutánnou formou, podávanie prebieha v ambulancii lekára. Vakcína sa podá vpichnutím ihly do podkožia v oblasti ramena. Aplikácia je takmer nebolestivá. Frekvencia a ročné obdobie, kedy je vakcína podaná závisí od druhu vakcíny.

Liečba vakcínou Alutard (včelí a osí jed) je 1x za 7-14 dní v začiatočnej fáze, v tejto fáze sa zvyšuje dávka a koncentrácia alergénu vo vakcíne až do udržiavacej dávky. Nasleduje udržiavacia fáza, ktorá trvá 3-5 rokov, kedy sa podáva vakcína 1x za 6-8 týždňov. Podávanie týchto vakcín je celoročné.

Liečbu vakcínou Pollinex Tree (zmes peľu jarných stromov), Pollinex Rye (zmes peľu tráv) tvoria 3 úvodné a 3 pokračovacie injekčné dávky. Úvodné dávky majú stúpajúcu koncentráciu alergénu a aplikujú sa 1x za 7-14 dní. Následne podľa reakcie na úvodnú liečbu a preferencie pacienta je možné podať 3 posilňujúce dávky o rovnakej, najvyššej koncentrácii alergénu v rozmedzí 14 – 28 dní. Liečba Pollinex TREE sa podáva od októbra, liečba Pollinex RYE sa podáva zvyčajne od januára. Obe liečby musia byť ukončené minimálne mesiac pred nástupom peľovej sezóny.

Pre dosiahnutie trvalého efektu sa odporúča liečbu opakovať 3 - 5 za sebou nasledujúcich rokov.


Peľový kalendár