Poplatok za vyšetrenie laktózovej intolerancie


1. Poplatok:

Za vyšetrenie laktózovej intolerancie výdychovým testom sa účtuje poplatok v zmysle aktuálneho Cenníka Poskytovateľa. Tento poplatok sa vzťahuje na každého pacienta, ktorý podstúpi toto vyšetrenie.

2. Platobné možnosti:

Poplatok za vyšetrenie laktózovej intolerancie môžete uhradiť v hotovosti pri návšteve ambulancie alebo na webe Poskytovateľa prostredníctvom zabezpečeného platobného portálu. 

3. Podmienky:

Vyšetrenie laktózovej intolerancie výdychovým testom zahŕňa testovanie a vyhodnotenie výsledkov. 

4. Storno:

V prípade zrušenia termínu vyšetrenia laktózovej intolerancie do 24 hodín pred vyšetrením je možné vrátenie poplatku podľa všeobecných zmluvných podmienok Poskytovateľa. V prípade zrušenia termínu vyšetrenia laktózovej intolerancie menej ako 24 hodín pred vyšetrením nie je poplatok refundovateľný. Ak bolo vyšetrenie už realizované a výsledky spracované, poplatok nie je refundovateľný.

5. Odmietnutie vyšetrenia:

V prípade, že vyšetrenie laktózovej intolerancie výdychovým testom nemôže byť vykonané z dôvodov, ako napríklad kontraindikácie, nedodržanie pokynov pred vyšetrením alebo iné objektívne dôvody, poplatok nie je refundovateľný.

6. Doba spracovania a zaslanie výsledkov:

Doba spracovania výsledkov vyšetrenia laktózovej intolerancie výdychovým testom sa môže líšiť  v závislosti od pracovného vyťaženia ambulancie. Po spracovaní výsledkov vám budú výsledky zaslané prostredníctvom elektronickej pošty. V prípade, že si želáte fyzickú kópiu výsledkov, môžete si ju vyzdvihnúť osobne v ambulancii po dohode s Poskytovateľom.

7. Zodpovednosť:

MUDr. Jaroslava Kuchtová nenesie zodpovednosť za prípadné oneskorenie doručenia výsledkov spôsobené technickými problémami elektronickej komunikácie, siete alebo nepredvídateľnými okolnosťami. Výsledky vyšetrenia laktózovej intolerancie sú určené výhradne pre informačné účely a neslúžia ako náhrada za lekársku konzultáciu. Odporúčame vám diskutovať o výsledkoch s lekárom a v prípade potreby absolvovať ďalšie vyšetrenia alebo konzultácie.

Tieto podmienky sú stanovené s cieľom poskytnúť vám jasné usmernenia týkajúce sa poplatku za vyšetrenie laktózovej intolerancie výdychovým testom. Prosím, prečítajte si ich pozorne pred samotným vyšetrením. Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti, neváhajte nás kontaktovať.