Poplatok za žiadosť o recept

Elektronická žiadosť o vystavenie receptu je praktickou možnosťou, ktorú ponúkame našim pacientom pre zjednodušenie procesu predpisu liekov alebo zdravotníckych pomôcok. 

1. Poplatok:

Za elektronickú žiadosť o vystavenie receptu si účtujeme poplatok v zmysle Cenníka. Tento poplatok sa vzťahuje na každú jednotlivú žiadosť.

2. Platobné možnosti:

Poplatok za elektronickú žiadosť o vystavenie receptu sa uhrádza prostredníctvom zabezpečeného platobného portálu na webe Poskytovateľa.

3. Podmienky:

Poplatok sa účtuje za spracovanie elektronickej žiadosti. Elektronická žiadosť o vystavenie receptu musí byť vyplnená správne a obsahovať všetky potrebné informácie. Ak bude žiadosť neúplná alebo neplatná, poplatok nebude vrátený. Platba poplatku nezaručuje automatické schválenie žiadosti na vystavenie receptu. O vystavení receptu budete informovaní osobitne.

4. Storno:

V prípade zrušenia alebo zmeny žiadosti pred vystavením receptu je možné vrátenie poplatku za podmienok uvedených v Cenníku. Avšak ak bol recept už vystavený, poplatok nie je refundovateľný.

5. Odmietnutie žiadosti:

V prípade, že žiadosť o vystavenie receptu nemôže byť schválená z dôvodov, ako napríklad neabsolvovanie stanoveného kontrolného vyšetrenia (podľa záznamu v zdravotnej dokumentácii), neabsolvovanie kontrolného vyšetrenia za posledných 12 mesiacov (ak nie je uvedené v zdravotnom zázname inak) alebo iných objektívnych dôvodov, poplatok nie je refundovateľný. Žiadosť môže byť zo strany Poskytovateľa odmietnutá aj bez udania dôvodu, v tomto prípade bude platba refundovaná do 3 pracovných dní.

Tieto podmienky sú stanovené s cieľom zabezpečiť spravodlivú a transparentnú službu žiadosti vystavenia elektronického receptu. Prosím, prečítajte si ich pozorne pred podaním žiadosti. V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností nás neváhajte kontaktovať.