Poplatok za vyšetrenie SIBO


1. Poplatok:

Za vyšetrenie SIBO výdychovým testom sa účtuje poplatok v zmysle aktuálneho Cenníka Poskytovateľa. Tento poplatok sa vzťahuje na každého pacienta, ktorý podstúpi toto vyšetrenie.

2. Platobné možnosti:

Poplatok za vyšetrenie SIBO môžete uhradiť v hotovosti pri návšteve ambulancie alebo na webe Poskytovateľa prostredníctvom zabezpečeného platobného portálu. 

3. Podmienky:

Vyšetrenie SIBO výdychovým testom zahŕňa testovanie a vyhodnotenie výsledkov. 

4. Storno:

V prípade zrušenia termínu vyšetrenia SIBO do 24 hodín pred vyšetrením je možné vrátenie poplatku podľa všeobecných zmluvných podmienok Poskytovateľa. V prípade zrušenia termínu vyšetrenia SIBO menej ako 24 hodín pred vyšetrením nie je poplatok refundovateľný. Ak bolo vyšetrenie už realizované a výsledky spracované, poplatok nie je refundovateľný.

5. Odmietnutie vyšetrenia:

V prípade, že vyšetrenie SIBO výdychovým testom nemôže byť vykonané z dôvodov, ako napríklad kontraindikácie, nedodržanie pokynov pred vyšetrením alebo iné objektívne dôvody, poplatok nie je refundovateľný.

6. Doba spracovania a zaslanie výsledkov:

Doba spracovania výsledkov vyšetrenia SIBO výdychovým testom sa môže líšiť  v závislosti od pracovného vyťaženia ambulancie. Po spracovaní výsledkov vám budú výsledky zaslané prostredníctvom elektronickej pošty. V prípade, že si želáte fyzickú kópiu výsledkov, môžete si ju vyzdvihnúť osobne v ambulancii po dohode s Poskytovateľom.

7. Zodpovednosť:

MUDr. Jaroslava Kuchtová nenesie zodpovednosť za prípadné oneskorenie doručenia výsledkov spôsobené technickými problémami elektronickej komunikácie, siete alebo nepredvídateľnými okolnosťami. Výsledky vyšetrenia SIBO sú určené výhradne pre informačné účely a neslúžia ako náhrada za lekársku konzultáciu. Odporúčame vám diskutovať o výsledkoch s lekárom a v prípade potreby absolvovať ďalšie vyšetrenia alebo konzultácie.

Tieto podmienky sú stanovené s cieľom poskytnúť vám jasné usmernenia týkajúce sa poplatku za vyšetrenie SIBO výdychovým testom. Prosím, prečítajte si ich pozorne pred samotným vyšetrením. Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti, neváhajte nás kontaktovať.