Poplatok za elektronické odoslanie výsledkov

Žiadosť o elektronické zaslanie výsledkov odberu krvi je jednoduchým spôsobom, ako získať svoje laboratórne výsledky pohodlne a rýchlo. Aby sme vám poskytli jasné informácie o poplatku za túto službu, tu sú podmienky, ktoré sa vzťahujú na žiadosť o elektronické zaslanie výsledkov odberu krvi:

1. Poplatok:

Za žiadosť o elektronické zaslanie výsledkov odberu krvi sa účtuje poplatok v zmysle Cenníka. Tento poplatok sa vzťahuje na každú jednotlivú žiadosť.

2. Platobné možnosti:

Poplatok za elektronické zaslanie výsledkov odberu krvi sa uhrádza prostredníctvom zabezpečeného platobného portálu na webe Poskytovateľa.

3. Podmienky:

Poplatok sa účtuje za spracovanie a elektronické zaslanie výsledkov odberu krvi. Žiadosť o zaslanie výsledkov musí byť vyplnená správne a obsahovať všetky potrebné informácie. Ak bude žiadosť neúplná alebo neplatná, poplatok nie je refundovateľný. Zaslanie výsledkov bude vykonané v rámci stanovených lehôt a všeobecných zmluvných podmienok našej ambulancie.

4. Storno:

V prípade zrušenia alebo zmeny žiadosti pred zaslaním výsledkov je možné vrátenie poplatku za podmienok uvedených v Cenníku. Ak boli výsledky už zaslané, poplatok nie je refundovateľný.

5. Bezpečnosť a dôvernosť:

Vaše osobné a zdravotné údaje budú spracované v súlade s platnými zákonnými predpismi a zabezpečené s ohľadom na bezpečnosť a dôvernosť.

6. Zodpovednosť:

MUDr. Jaroslava Kuchtová nenesie zodpovednosť za prípadné oneskorenie doručenia výsledkov spôsobené technickými problémami elektronickej komunikácie, siete alebo nepredvídateľnými okolnosťami.

7. Odmietnutie žiadosti:

V prípade, že žiadosť o zaslanie výsledkov nemôže byť schválená z dôvodov, ako napríklad chýbajúce informácie, technické problémy alebo iné objektívne dôvody, poplatok nie je refundovateľný.

Tieto podmienky sú stanovené s cieľom zabezpečiť spoľahlivú a transparentnú službu zaslania elektronických výsledkov odberu krvi. Prosím, prečítajte si ich pozorne pred podaním žiadosti. Ak máte akékoľvek otázky alebo nejasnosti, neváhajte nás kontaktovať.