Užívanie alergénov

Staloral

Alergén sa užíva 1x za 24 hodín, je jedno či ho užívate ráno, na obed alebo večer, len čas užitia by mal byť približne rovnaký. Odstup od jedla je 10 min. - pred jedlom alebo užitie 10 min. po jedle. Následne je možné alergén zapiť trochou vody. Kvapky za aplikujú za zuby pod jazyk, treba ich podržať v ústach 2 minúty, následne je možné roztok prehltnúť alebo vypľuť. Liečba sa začína modrou fľaštičkou, jedno stlačenie pumpičky sa rovná jednej dávke... postupne od 1. dňa, kedy sa podá jedno stlačenie pod jazyk, 2. deň 2 stlačenia, postupne navyšujúc až po 5. deň 5 stlačení. Následne prechádzame na fialovú fľaštičku, ktorá sa bude rovnako užívať v postupnej schéme 6. deň 1 stlačenie – 9. deň 4 stlačenia.

Pre peľové alergény (Staloral – stromový, trámový, 50% stromy/50% trávy, ambróziový, palinový) platí užívanie 2-4 stlačení na dennej báze v trvaní 6 alebo 12 mesiacov, v závislosti od druhu alergénu. Užívať je možné denne 2, 3 alebo 4 stlačenia v závislosti od tolerancie. Prípadne zvoliť užívanie prvé 2 týždne 2 stlačenia, druhé 2 týždne 3 stlačenia až následne navýšiť na 4 stlačenia za deň. Ak užívanie nerobí žiadne problémy pokračovať v dávke 4 stlačenia hneď od začiatku. Stromový a trávový alergén sa užívajú v priebehu 6 mesiacov, je potrebné mať využívaných 6 balení. V prípade kombinovaného alergénu 50% stromy, 50% trávy prebieha užívanie celoročne.

Pre roztočové (Staloral roztočový) alergény platí užívanie 4 dávky roztoku 3 x do týždňa, čo je celkovo 12 stlačení/dávok za 7 dní. V prípade menších detí môžeme dávku rozdeliť napr. na 2 stlačenia 6 x do týždňa....3 stlačenia 4 x do týždňa, dôležité je mať užitých 12 dávok za 7 dní. Alergén sa užíva celoročne.

Alergén sa skladuje v chladničke.

Pri prvom podaní alergénu sa lieky od alergie užívajú súbežne cca 14 -28 dní, následne je možné užívať len alergén. Opätovne sa lieky môžu nasadiť v prípade potreby, ak sú v sezóne alergické prejavy.

Alergén sa neužíva v deň návštevy zubára, v deň očkovania, pri infekciách ev. otvorených ranách v ústach do zahojenia. Alergén sa tiež neužíva pri chorobe s vysokou teplotou alebo súbežnej antibiotickej liečbe, kedy sa alergén nasadí 7 dní po ukončení liečby. Ak je alergén vysadený do 14 dní, je možné sa vrátiť na dávku užívanú pred prestávkou ...alebo postupne z fialovej fľaštičky 1. deň 1 stlačenie 2. deň 2 stlačenia až kým nedosiahneme dávku, ktorá bola bežne užívaná. Ak sa liečba alergénom preruší v jej úvode, je vhodné sa vrátiť na užívanie od modrej fľaštičky. Pri opätovnom zahajovaní liečby je tiež vhodné aj súbežné užívanie lieku od alergie do 5 dní.

Vedľajšie reakcie: v mieste aplikácie alergénu môžete pociťovať mierne svrbenie, škrabanie alebo drobné pripuchnutie pod jazykom. Reakcia sa považuje za normálnu, kedy telo začína rozpoznávať alergén. Reakcia sa postupne zoslabuje až pri dlhšom užívaní mizne kompletne. Trvá zvyčajne maximálne do 30 minút. Nie je to dôvod na vysadzovanie alergénu. V úvode je možné užívať nižšiu dávku, alebo ponechať dlhšie liek od alergie, prípadne ho užiť 2x denne.

Oralair, Actair

Alergén sa užíva 1x za 24 hodín, je jedno či ho užívate ráno, na obed alebo večer, len čas užitia by mal byť približne rovnaký. Odstup od jedla je 10 min. - pred jedlom alebo užitie 10 min. po jedle. Následne je možné alergén zapiť trochou vody. Tabletka alergénu sa aplikuje za zuby pod jazyk, následne sa rýchlo rozpustí, je však vhodné podržať zatvorené ústa aspoň 2 minúty. Užívanie je založené na postupnom zvyšovaní koncentrácie alergénu v tabletách. Začína sa tabletou označenou číslom 1 s obsahom 100 IR. Na druhý deň sa užijú naraz 2 tablety označené číslom 2. Následne sa pokračuje tabletami s obsahom 300 IR každý deň. V nasledujúcich baleniach sú vždy tablety s rovnakým obsahom alergénu. Tablety sa užívajú každý deň.

Oralair – trávový alergén sa začína užívať vždy minimálne 4 mesiace pred začiatkom peľovej sezóny tráv a užíva sa v priebehu 6 mesiacov, je potrebné využívať 6 balení. Liečba sa opakuje 5 sezón.

Actair – roztočový alergén – jeho užívanie je možné začať počas celého roka a užíva sa denne počas troch rokov.

Nie je nutné špeciálne skladovanie.

Pri prvom podaní alergénu sa lieky od alergie užívajú súbežne cca 14 -28 dní, následne je možné užívať len alergén. Opätovne sa lieky od alergie môžu nasadiť v prípade potreby, ak sú v sezóne alergické prejavy.

Alergén sa neužíva v deň návštevy zubára, v deň očkovania, pri infekciách ev. otvorených ranách v ústach až do zahojenia. Alergén sa tiež neužíva pri chorobe s vysokou teplotou alebo súbežnej antibiotickej liečbe, kedy sa alergén nasadí 7 dní po ukončení ATB liečby. Ak je alergén vysadený do 14 dní, je možné sa vrátiť na dávku užívanú pred prestávkou. Pri opätovnom zahajovaní liečby je tiež vhodné aj súbežné užívanie lieku od alergie aspoň do 5 dní.

Vedľajšie reakcie: v mieste aplikácie alergénu môžete pociťovať mierne svrbenie, škrabanie alebo drobné pripuchnutie pod jazykom. Reakcia sa považuje za normálnu, kedy telo začína rozpoznávať alergén. Reakcie sa postupne zoslabujú a pri dlhšom užívaní mizne kompletne. Trvá zvyčajne maximálne do 30 minút. Nie je to dôvod na vysadzovanie alergénu. V úvode je možné užívať alergén napr. každý druhý deň, alebo ponechať dlhšie liek od alergie, prípadne ho užiť 2x denne.

Acarizax, Itulazax, Grazax, Ragwizax

Alergén sa užíva 1x za 24 hodín, je jedno či ho užívate ráno, na obed alebo večer, len čas užitia by mal byť približne rovnaký. Odstup od jedla je 10 min. - pred jedlom alebo užitie 10 min. po jedle. Následne je možné alergén zapiť trochou vody. Tabletka alergénu sa aplikuje za zuby pod jazyk, následne sa rýchlo rozpustí, je však vhodné podržať zatvorené ústa aspoň 2 minúty. Od začiatku sa užíva liek s rovnakou silou alergénu. Tablety sa užívajú každý deň nezávisle od druhu alergénu a liečba trvá 3 roky. Peľové alergény sa začínajú užívať vždy minimálne 4 mesiace pred plánovaným začiatkom peľovej sezóny. Roztočový alergén možno nasadiť v priebehu celého roka.

Nie je nutné špeciálne skladovanie.

Pri prvom podaní alergénu sa lieky od alergie užívajú súbežne cca 14 -28 dní, následne je možné užívať len alergén. Opätovne sa lieky od alergie môžu nasadiť v prípade potreby, ak sú v sezóne alergické prejavy.

Alergén sa neužíva v deň návštevy zubára, v deň očkovania, pri infekciách ev. otvorených ranách v ústach až do zahojenia. Alergén sa tiež neužíva pri chorobe s vysokou teplotou, alebo súbežnej antibiotickej liečbe, kedy sa alergén nasadí 7 dní po ukončení ATB liečby. Ak je alergén vysadený do 14 dní, je možné sa vrátiť na dávku užívanú pred prestávkou. Pri opätovnom zahajovaní liečby je tiež vhodné aj súbežné užívanie lieku od alergie aspoň do 5 dní.

Vedľajšie reakcie: v mieste aplikácie alergénu môžete pociťovať mierne svrbenie, škrabanie alebo drobné pripuchnutie pod jazykom. Reakcia sa považuje za normálnu, kedy telo začína rozpoznávať alergén. Reakcie sa postupne zoslabuje a pri dlhšom užívaní mizne kompletne. Trvá zvyčajne maximálne do 30 minút. Nie je to dôvod na vysadzovanie alergénu. V úvode je možné užívať alergén napr. každý druhý deň, alebo ponechať dlhšie liek od alergie, prípadne ho užiť 2x denne.