Žiadosť o nadštandard

Žiadosť môže odoslať pacient, ktorý je zaradený na čakacej listine a žiadosť bola vypísaná kompletne a správne.