POUČENIE A INFORMOVANÝ SÚHLAS PACIENTA

VYŠETRENIE FRUKTÓZOVEJ INTOLERANCIE

Vážený pacient/Vážená pacientka,

požiadali ste o vyšetrenie fruktózovej intolerancie za účelom vyšetrenia Vašich tráviacich ťažkostí. Dovoľujeme si Vám preto poskytnúť informácie, ktoré Vám rozšíria vedomosti o plánovanom vyšetrení. 

Tento dokument je vypracovaný v zmysle zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti. 

V prvom rade Vám chceme dať na vedomie, že Informovaný súhlas pre nás nie je iba Váš "podpis", ale predstavuje vzájomnú, zrozumiteľnú komunikáciu medzi nami ako poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Vami ako pacientom. Prostredníctvom Informovaného súhlasu rozhodujete o svojom zdraví a určujete akými prostriedkami môžeme zasahovať do Vašej integrity. Naším cieľom je, aby zdravotná starostlivosť v každom ohľade rešpektovala Vaše osobnostné práva a v čo najmenšej miere do nich zasahovala. 

Nasledujúce poučenie je napísané preto, aby Vám na základe informácii v ňom obsiahnutých umožnilo rozhodnúť sa, či súhlasíte s takouto formou výkonu. Súčasťou je písomný informovaný súhlas, ktorý sa nachádza na konci tohto poučenia. 

Keďže informovaný súhlas je právny dokument, žiadame Vás, aby ste si ho pozorne prečítali. Ak po prečítaní a porozumení všetkých informácii, vrátane možných komplikácii, súhlasíte s podstúpením výkonu, prosíme Vás, aby ste toto poučenie a informovaný súhlas podpísali. 

V prípade, že niečomu nerozumiete, prípadne si želáte niečo prekonzultovať, nepodpisujte informovaný súhlas ihneď, ale až po konzultácii a vysvetlení zdravotníckym pracovníkom. 

Tento dokument je rozdelený na dve časti: 

1. Informácie týkajúce sa zdravotného výkonu (vyšetrenie fruktózovej intolerancie) 

2. Udelenie/neudelenie informovaného súhlasu

____________________________________________________________________________________ 

1. INFORMÁCIE O VÝKONE 

Prosíme Vás, aby ste si nižšie uvedené informácie prečítali pozorne. Pokiaľ niečomu nerozumiete, alebo budete mať ďalšie otázky neváhajte sa s nimi na nás obrátiť. Cieľom informácií nie je podať vyčerpávajúci vedecký/odborný opis (vyšetrenia laktózovej intolerancie), ale zrozumiteľným spôsobom informovať o  základných znakoch, dôvode pre realizáciu, rizikách, možných následkoch a alternatívnych postupoch. 

A) ČO JE TO VYŠETRENIE FRUKTÓZOVEJ INTOLERANCIE

Jedná sa o bezbolestný neinvazívny test na diagnostiku fruktózovej intolerancie na základe stanovenia koncentrácie vodíka vo vydychovanom vzduchu, ktorý vzniká v dôsledku poruchy absorpcie fruktózy v čreve.

Princíp testu: nerozštiepená laktóza sa dostáva do hrubého čreva a podlieha spracovaniu baktériami, pričom sa uvoľní vodík, ktorý sa dostáva cez črevnú stenu do krvného obehu a jeho zvýšené koncentrácie sa môžu zaznamenať vo vydychovanom vzduchu.

Jedná sa o bezbolestné, plne bezpečné vyšetrenie. Je spoľahlivé. Pacienti u ktorých sa diagnostikovala intolerancia fruktózy môžu pociťovať počas vyšetrenia bolesti brucha, nafukovanie, môžu mať redšiu stolicu. Vyšetrenie môžu absolvovať ľudia bez obmedzenia veku, u detí je vyšetrenie možné realizovať od 5-6 roku.  

B) DÔVODY ZDRAVOTNÉHO VÝKONU A JEHO ÚČEL 

Neznášanlivosť fruktózy - ovocného cukru z dôvodu poruchy enzýmu, ktorý štiepi fruktózu v tenkom čreve.

Nespracovaný cukor sa presúva z tenkého čreva do hrubého, kde potom vznikajú z dôvodu zlého spracovania fruktózy v hrubom čreve prejavy ako: nafukovanie, kŕče, nevoľnosť, hnačky, obstipácia.

Na základe získaného výsledku sa umožňuje podanie včasnej a správnej liečby. Vyšetrenie pomáha v určení diagnózy, umožňuje sledovanie úspešnosti liečby a posúdenie priebehu a úspešnosti liečby.

C) SPÔSOBY VYKONANIA VÝKONU A JEHO ROZSAH 

Na prístroj sa nasadí hygienický náustok. Na prístroji sa zapne 15-sekundové odpočítavanie na zadržanie dychu. Pacient sa zhlboka nadýchne a zadrží dych. Po zaznení signálu pacient nenásilne vydýchne celý obsah svojich pľúc do náustka, približne počas 3-5 sekúnd. Prístroj odmeria množstvo vodíka vo vydychovanom vzduchu. Toto meranie je nultým meraním testu a nameraná hodnota sa zaznačí ako základná hodnota (base line). Po zmeraní základnej hodnoty sa pacientovi podá k vypitiu vlažný roztok laktózy (množstvo laktózy závisí od hmotnosti pacienta a od lekárom preferovanej metodiky).

U detí sa v literatúre doporučuje roztok 1-2 g laktózy na 1 kg hmotnosti pacienta pri 10-20% koncentrácii vo vode. Najčastejšie sa doporučuje neprekročiť u detí 25g v 250 ml vody. Podaná laktóza dieťa zasýti. U dospelých sa spravidla doporučuje roztok 25 g, alebo častejšie 50 g laktózy rozpustenej v 250 – 300 ml vody. (50 g laktózy je množstvo v približne 1 litri mlieka). Pacientovi je vhodné odovzdať v balíčku určené množstvo práškovej laktózy s lyžičkou a pohár s teplou vodou. Pacient si vo vode za stáleho miešania sám laktózu rozpustí. Po zmeraní základnej hodnoty vodíka pacient vypije pripravený roztok laktózy (vychladnutý na teplotu, ktorá je preňho príjemná na pitie). Počas nasledujúcich 2 hodín meraniami v určitých časových intervaloch analyzujeme množstvo vodíka vo vydychovanom vzduchu. Vodík sa krvou prenáša z tenkého čreva do pľúc vtedy, ak sa laktóza neštiepi pomocou enzýmu laktázy, ale sa rozkladá účinkom anaeróbnych baktérií.

Podľa najčastejšie publikovaných metodík sa doporučuje urobiť prvé meranie po 15 minútach od podania roztoku laktózy, druhé po 30 a ďalej po 60, 90, a 120 minútach. U pacientov s laktózovou intoleranciou obyčajne po 1 hodine začne úroveň vodíka v dychu stúpať, po 90 minúte dosiahne maximum a potom už nestúpa. Ak má pacient príznaky, ktoré by nasvedčovali, že ide o laktózovú intoleranciu, ale po 120 minúte by nenastalo zastavenie stúpania úrovne vodíka, môže mať spomalenú priechodnosť tráviaceho ústrojenstva. Doporučuje sa pokračovať v teste ešte i po 150 minúte, kým nie je dosiahnutie maxima badateľné. Po zaznamenaní ďalšieho nezvyšovania úrovne vodíka v dychu sa test môže ukončiť. Neskôr začne úroveň vodíka klesať. Literatúra uvádza aj zjednodušený test, pri ktorom sa vykoná meranie len po 60, 120 a 180 minútach.

Vyšetrenie ja závislé na spolupráci pacienta.

Každý výdych zaznamenáva prístroj do výslednej hodnoty, ktorú vyhodnotí lekár. Test trvá približne 2 - 3 hodiny.

D) STAROSTLIVOSŤ PRED VÝKONOM 

Po dobu 4 týždňov pred vyšetrením neužívať antibiotiká a nepodstúpiť kolonoskopiu a podobné vyšetrenia.

Po dobu 1 týždňa pred vyšetrením neužívať laxativa a lieky ovplyvňujúce konzistenciu stolice, ani výživové doplnky na báze fruktózy a laktózy

Najmenej počas 24 hodín (pri pacientoch so zápchou a možným spomalením priechodnosti tráviaceho traktu počas 2-3 dní) pred vyšetrením držať nasledovnú diétu:

Nejesť pomaly stráviteľné jedlá (fazuľu, jedlá obsahujúce prevahu vlákniny), mlieko a mliečne výrobky, obilniny, orechy, ovocie a zeleninu. Nekonzumovať potraviny a nápoje so zvýšeným obsahom fruktózového (kukuričného) sirupu.

Počas tohto obdobia sa odporúča jesť ryby a hydinu, ryžu, vajcia, piť vodu.

12 hodín pred vyšetrením nejesť žiadne jedlá, nepiť tekutiny (okrem vody), nekonzumovať alkohol, nežuť ani žuvačky, cukríky. Úplne sa zdržať akejkoľvek konzumácie, okrem čistej vody. (Nemlúvňa nejesť a nepiť najmenej od 3.hodiny rannej)

Pacient sa na vyšetrenie dostaví ráno, nalačno, pri dodržaní hore uvedených podmienok. Doma pred vyšetrením si je potrebné umyť zuby, ale najneskôr 2 hodiny pred vyšetrením. 2 hodiny pred vyšetrením už nespať, nefajčiť ani necvičiť

Pacient ráno pred vyšetrením nemá brať žiadne predpísané lieky, ale je potrebné ich vziať na ranné vyšetrenie so sebou, užije ich po vypití roztoku.

Najmenej 1 minútu pred vyšetrením sedieť v úplnom kľude a pokojne dýchať

Pacient ráno pred vyšetrením nemá brať žiadne predpísané lieky, ale je potrebné ich vziať na ranné vyšetrenie so sebou, užije ich po vypití roztoku.

Za prípravu na vyšetrenie zodpovedá pacient.

E) STAROSTLIVOSŤ PO VÝKONE 

Po výkone nie je potrebný špeciálny režim, po vyhodnotení testu budete lekárom oboznámený s výsledkom vyšetrenia a ďalším (liečebným) postupom.

F) KONTRAINDIKÁCIE PRE REALIZÁCIU VÝKONU 

Testovanie nie je možné vykonať v prípade celkovo zlého zdravotného stavu pacienta s výraznými dýchacími ťažkosťami, u niektorých pacientov s astmou sa vyšetrením môže vyvolať zhoršenie stavu.

G) MOŽNÉ RIZIKÁ SÚVISIACE S VÝKONOM 

Pri zlej spolupráci s pacientom, ako aj pri technicky zle urobenom vyšetrení sa získajú falošne pozitívne/negatívne výsledky. Vyšetrením taktiež nie je možné predpovedať blížiace sa zhoršenie stavu. Pokiaľ sa precízne nedodržujú zásady pred vyšetrením, senzitivita a špecificita testu môže klesnúť až pod 60%.

H) ALTERNATÍVY PLÁNOVANÉHO VÝKONU 

Inou možnosťou je stanovenie hladiny enzýmu laktázy priamo zo vzorky sliznice čreva pri gastrofibroskopickom vyšetrení na gastroenterologickej ambulancii.

I) RIZIKÁ ODMIETNUTIA VÝKONU 

Odmietnutím vyšetrenia laktózovej intolerancie sa vystavujete riziku, že Váš zdravotný stav nebude došetrený, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje možnosti ďalšej liečby a môže viesť k zhoršeniu Vašich ťažkostí. Nedostatočná liečba je spojená s rizikom zhoršovania ochorenia, vznikom nezvratného poškodenia orgánov, zhoršenou kvalitou života, skrátením doby života.  

_____________________________________________________________________________________

Vážený pacient/Vážená pacientka, 

táto naša dôkladná a dúfame, že zrozumiteľná informácia isto nemôže byť úplne vyčerpávajúca a nemusí plne zodpovedať Vaše otázky. Pýtajte sa nás preto na všetko, čo Vás vo vzťahu k Vášmu zdravotnému stavu a odporúčanej zdravotnej starostlivosti zaujíma. 

Prosím, pýtajte sa na všetko, čo sa Vám zdá dôležité!

_____________________________________________________________________________________

Vážený pacient/Vážená pacientka, 

Veríme, že naše poučenie Vám poskytlo zrozumiteľnú informáciu o navrhovanom zákroku. Ak niečo ostalo nejasné, opýtajte sa nás a my Vám radi odpovieme! 

2.INFORMOVANÝ SÚHLAS 

Pacient: 

Meno a priezvisko: ......................................................................................... 

Bydlisko: ......................................................................................... 

Dátum narodenia: ......................................................................................... 

Zákonný zástupca: 

Meno a priezvisko: ......................................................................................... 

Bydlisko: ......................................................................................... 

Dátum narodenia: ......................................................................................... 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: 

Názov: MUDr. Jaroslava Kuchtová

Sídlo: S. Sakalovej 190, 014 01 Bytča

IČO: 51 746 531

Tel. kontakt: +421 940 222 073

Svojim podpisom potvrdzujem, že som bol/a pred udelením informovaného súhlasu plne informovaný/á (zrozumiteľne, bez nátlaku a ohľaduplne a v dostatočnom časovom predstihu) o povahe môjho ochorenia, o dôvode, účele, spôsobe a možnostiach zdravotnej starostlivosti, ktorá mi má byť poskytnutá, vrátane diagnostických alebo liečebných postupov, prípadne potrebných zdravotných výkonov súvisiacich so zákrokom, ako aj o možných následkoch a možných rizikách (vedľajších účinkoch) spojených s navrhovanou zdravotnou starostlivosťou. Bol/a som tiež poučený/á o možnostiach voľby navrhovaných postupov, ako aj o rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti. V danej veci nemám žiadne ďalšie otázky a v plnej miere poučeniu rozumiem. Pre zváženie všetkých rizík súvisiacich so zákrokom mi bol poskytnutý dostatočný čas. 

Týmto vyhlasujem, že na základe informácií (uvedených vyššie) udeľujem poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti svoj súhlas na vyšetrenie laktózovej intolerancie. Môj súhlas pokrýva aj všetky ďalšie nevyhnutné postupy/čiastkové zákroky, pokiaľ si ich vyžiada situácia počas poskytovania zdravotnej starostlivosti a pokiaľ budú nevyhnutné pre zamedzenie vzniku škody na mojom zdraví. 

Bol som poučený o tom, že zdravotnú starostlivosť mi poskytne zdravotnícky pracovník určený poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. 

V PRÍPADE POSKYTNUTIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI NESPÔSOBILÉMU PACIENTOVI: 

Vyhlásenie nespôsobilého pacienta: Týmto potvrdzujem, že mi poskytovateľ zdravotnej starostlivosti s ohľadom na môj vek a rozumovú vyspelosť vysvetlil všetky podstatné otázky v rozsahu vyššie spomenutom a že som ako nespôsobilý pacient bol v čo najväčšom možnom rozsahu zapojený do rozhodovania o prijatí navrhovaných diagnostických/liečebných postupov. S navrhovanou zdravotnou starostlivosťou vyjadrujem: 

SÚHLAS (správne zakrúžkovať, nesprávne preškrtnúť): ............................................................................(podpis

NESÚHLAS (správne zakrúžkovať, nesprávne preškrtnúť): .........................................................................(podpis)

Vyhlásenie zákonného zástupcu: Týmto vyhlasujem, že som zákonným zástupcom nespôsobilého pacienta a že neexistuje žiadna právna prekážka k tomu, aby som za nespôsobilého pacienta udelil informovaný súhlas k poskytnutiu zdravotnej starostlivosti. Vyhlasujem, že som bol pred udelením súhlasu poučený a boli mi poskytnuté všetky informácie v rozsahu ako vyplýva z predošlého textu tohto dokumentu. Na základe nich informovaný súhlas za pacienta udeľujem. 

Vyhlasujem že som bol poučený o zásadách spracovanie osobných údajov (v nižšie uvedenom rozsahu).

Dátum (poskytnutia poučenia a súhlasu pacienta): ................................................................................................ 

Čas (udelenia súhlasu pacienta): ............................................ 

Miesto (poskytnutia poučenia a súhlasu pacienta): Bytča

Poučenie pred udelením súhlasu poskytol: Martina Košútová

Podpis pacienta (SÚHLAS UDEĽUJEM): ................................................................................................ 

Podpis zákonného zástupcu (SÚHLAS UDEĽUJEM):................................................................................................

_____________________________________________________________________________________

ODMIETNUTIE VYŠETRENIA LAKTÓZOVEJ INTOLERANCIE

Pacient: 

Meno a priezvisko: ........................................................................................ 

Bydlisko: ........................................................................................ 

Dátum narodenia: ........................................................................................ 

Zákonný zástupca: 

Meno a priezvisko: ........................................................................................ 

Bydlisko: ........................................................................................ 

Dátum narodenia: ........................................................................................ 

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti: 

Názov: MUDr. Jaroslava Kuchtová

Sídlo: S. Sakalovej 190, 014 01 Bytča

IČO: 51 746 531

Tel. kontakt: +421 940 222 073

Týmto vyhlasujem, že nesúhlasím s poskytnutím zdravotnej starostlivosti a súčasne vyhlasujem, že mi boli zrozumiteľne a dostatočne jasne vysvetlené hroziace riziká spojené s mojím rozhodnutím. 

Napriek týmto rizikám, poskytnutie zdravotnej starostlivosti odmietam. Vyhlasujem, že som bol poučený o zásadách spracovania osobných údajov (v nižšie uvedenom rozsahu). 

Dátum (poskytnutia poučenia a odmietnutia zdravotnej starostlivosti):................................................................. 

Čas (odmietnutia zdravotnej starostlivosti): ................................................................................................... 

Miesto (poskytnutia poučenia a odmietnutia zdravotnej starostlivosti): Bytča

Informácie o rizikách odmietnutia zdravotnej starostlivosti poskytol: MUDr. Jaroslava Kuchtová

Podpis pacienta (SÚHLAS NEUDEĽUJEM): ................................................................................................... 

Podpis zákonného zástupcu (SÚHLAS NEUDEĽUJEM): .............................................................................................