Reklamný banner

Zobrazenie stránky: 65.000 / rok

Rozmer: 1400x2000

Cena podľa obdobia predplatenia: 

1.200 eur / rok - 100 eur / mesiac

750 eur / polrok - 125 eur / mesiac

420 eur / štvrťrok - 140 eur / mesiac

150 eur / mesiac

Obsah je možné 1x mesačne zmeniť.

Bližšie informácie na:

+421 918 668 273