Zmluvné poisťovne

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie MUDr. Jaroslava Kuchtová má uzatvorené zmluvy s uvedenými zdravotnými posťovňami: