Spirometria

04.01.2021

Spirometria - patrí k základným funkčným vyšetreniam pľúc. Ide o meranie objemu vdychovaného a vydychovaného vzduchu v závislosti na rýchlosti jeho prietoku . Výsledkom spirometrického vyšetrenia je krivka, ktorá znázorňuje funkčnosť a stav pľúc pacienta. Podľa tvaru krivky je možné stanoviť obštrukciu (zúženie) dýchacích ciest a tiež mieru obštrukčnej ventilačnej poruchy pľúc. Patrí k vyšetreniam, ktoré nám pomáhajú diagnostikovať bronchiálnu astmu, následne monitorovať efekt jej liečby. Vyšetrenie je možné realizovať od 4 roku veku, samozrejme vždy v závislosti od spolupráce pacienta. Pred vyšetrením by mal byť pacient 15 minúť v kľude, nemal by 2 hodiny pred vyšetrením jesť, piť ani fajčiť, nemal by mať fyzický výkon. 6 hodín pred vyšetrením by pacient nemal inhalovať záchranný liek - Atrovent, Ventolin alebo Berodual, v prípade nutnosti jeho použitia treba o tom informovať lekára.

Brochodilatačný test - slúži na zistenie reverzibility obštrukčnej ventilačnej poruchy po podaní bronchodilatačnej látky - (Ventolin alebo Atrovent po 4 vdychy). V prípade úplnej reverzibility obštrukcie je možné rozlíšiť bronchiálnu astmu od chronickej obštrukčnej choroby pľúc. Ďalej je možné vyšetrenie realizovať aj v prípade diagnostickej nejasnosti - ak po podaní bronchodilatačnej látky dochádza k zlepšeniu pľúcnych funkcií minimálnej o 12% ide o zvýšenú bronchiálnu reaktivitu - typickú pre bronchiálnu astmu. Vyšetrenie je možné vykonávať od 4 roku veku.