Kožné testy

05.01.2021

Pri kožných - prick testoch - sú na pokožku predlaktia aplikované kvapky jednotlivých alergénových extraktov alebo natívnych alegénov. Každý z nich je lancetou (plastovou paličkou) vtlačený do povrchovej časti kože. Kožným testom sa vyšetruje I.typ alergickej (hypersenzitívnej) reakcie. Reakcia sa vyhodnotí po 15 - 20 minútach. Pokiaľ pacient na alergén reaguje, dôjde v mieste vpichu k vzniku svrbivého pupenca. Štandardne sa využíva stredoeurópska sada - 20-tich inhalačných alergénov. Vyšetruje sa alergia na peľ stromov, tráv a bylín, plesne, roztoče a srsť zvierat. Ďalej je možné vyšetrovať potravinové alergény aj alergény hmyzieho jedu. Kožné testy je možné vyšetrovať v akomkoľvek vekovom období. U menších detí vyšetrenie vždy závisí od ich spolupráce