INFO pre pacientov

25.04.2022

V poslednom čase k nám chodia pacienti bez svojej zdravotnej dokumentácie (kompletnej). V tomto prípade nie sú vyšetrení a návšteva je vyhodnotená ako absencia (v zmysle cenníka).Týka sa to hlavne pacientov po MUDr. Hančinovej, zdravotná karta od tejto doktorky nenahrádza kompletnú zdravotnú dokumentáciu pacienta, nám je zbytočná...