FENO (vyšetrenie astmy)

03.01.2021

Prístroj NIOX Vero sa používa na meranie frakcie oxidu dusnatého vo vydychovanom vzduchu - FENO. Ide o modernú vyšetrovaciu metódu, ktorá je neinvazívna, jednoducho použiteľná. Pri ustálenom výdychu o konštantnej rýchlosti prístroj zmeria prítomnosť a množstvo vydýchnutého NO. Jeho zvýšená koncentrácia je typická pre alergický - eozinofilný - zápal v dýchacích cestách. Používa sa pri diagnostike bronchiálnej astmy. Jeho zvýšené hodnoty nás tiež informujú o potrebe liečby ochorenia inhalačnými kortikoidmi, veľmi zvýšené hodnoty tiež predikujú možnú akútnu exacerbáciu ochorenia. Naopak jeho pokles hovorí o správnosti liečby astmy. Vyšetrenie je možné realizovať od veku 4 rokov. Je obzvlášť vhodné pre detských pacientov, pre ktorých môže byť spirometria náročná. Pacient by mal byť v kľude, 2 hodiny pred vyšetrením by nemal jesť, piť a fajčiť.