Termín

Žiadosť o pridelenie termínu prvovyšetrenia alebo kontrolného vyšetrenia:

Každý pacient musí mať vlastnú žiadosť (nepíšte do jednej žiadosti celú rodinu!!)
Nesprávne vyplnené alebo neúplné žiadosti nebudú akceptované.

Žiadame pacientov, ktorí chcú zmeniť alergológa, aby sa najskôr ODHLÁSILI z pôvodnej ordinácie.
Ďakujeme za pochopenie. 

*Služby nad rámec zdravotného poistenia:

1. žiadanka na vystavenie receptu prostredníctvom tohto webu, 

2. kontaktovanie pacienta so skorším termínom v prípade uvoľnenia alebo zrušenia termínu iným pacientom, 

3. garancia po sebe nasledujúcich termínov v prípade rodiny, 

4. prispôsobenie termínu požiadavkám pacienta (ak je to možné), 

5. elektronická komunikácia prostredníctvom emailu uvedeného v žiadosti.